CEL
FORUM ENERGETYCZNEGO
WARSAW POWER & ENERGY

W trakcie debaty prezentowane będą najnowsze trendy dla:

  • energetyki konwencjonalnej, atomowej i odnawialnej

  • energetyki lokalnej – rozproszonej (klastry energetyczne)

Celem organizatorów jest wykreowanie nowego standardu wydarzenia energetycznego promującego cykliczną coroczną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy ośrodkami badawczo rozwojowymi a uczestnikami szeroko rozumianego rynku energetycznego. Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli górnictwa, energetyki zawodowej i samorządowej. Polskie Forum Energetyczne umożliwi bezpośredni kontakt z ośrodkami badawczo rozwojowymi związanymi z branżą.