POLSKIE FORUM ENERGETYCZNE
WARSAW POWER & ENERGY

Głównymi tematami wydarzenia będą prezentacje dotyczące:

  • najnowszych osiągnięć technologicznych,

  • energetyki wielkoskalowej, rozproszonej i górnictwa z zakresu niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii,

  • poprawy efektywności energetycznej procesów z wykorzystaniem elektrotechniki i automatyki przemysłowej,

  • w dziedzinie ochrony środowiska prezentowane będą technologie związane z redukcją emisji spalin, w tym CO2 i najnowsze rozwiązania w gospodarce wodnościekowej.

Targi Energetyczne WARSAW POWER & ENERGY są skierowane do przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za energetykę lokalną, kadry menadżerskiej z działów produkcji, automatyki i energetyki, a także inwestorów, projektantów i instalatorów.

Oprócz przeglądu rynku, targi będą również miejscem wymiany kontaktów, budowy relacji biznesowych i zawierania kontraktów handlowych. Nad organizacją imprezy czuwać będzie zespół profesjonalistów doświadczonych w organizacji imprez dedykowanych środowisku biznesowemu, jak Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week, które w tym roku odbędą się w dniach 14-16 listopada. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia przyciągnęła ponad 9000 odwiedzających i ponad 321 wystawców.